De landmeter-expert als uw betrouwbare partner.

Proces Verbaal van meting

Een proces-verbaal van meting is een opmetingsplan, waarbij de juridische perceelsgrenzen onderzocht en op plan aangegeven werden.

Het grensonderzoek mag bij wet enkel uitgevoerd worden door een landmeter-expert.

Deze vergelijkt hiervoor de opgemeten huidige toestand met andere bronnen zoals onder andere eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen, etc.

Proces verbaal van splitsing

Een proces-verbaal van splitsing is een proces-verbaal van meting, waarbij minstens een perceel opgesplitst wordt in meerdere delen.

Het grensonderzoek mag bij wet enkel uitgevoerd worden door een landmeter-expert.

Deze vergelijkt hiervoor de opgemeten huidige toestand met andere bronnen zoals onder andere eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen, etc.

Kantoren met expertise

Proces Verbaal van afpaling

Bij een afpaling wordt de juridische eigendomsgrens tussen twee percelen die toebehoren aan verschillende eigenaars onderzocht en vastgesteld.

Wanneer de eigenaars vrijwillig de landmeter-expert aanstellen, spreekt men van een ‘afpaling in der minne’. Wanneer de landmeter-expert door de rechtbank de opdracht toegewezen krijgt, spreekt men van een ‘gerechterlijke afpaling’.

Het grensonderzoek mag bij wet enkel uitgevoerd worden door een landmeter-expert.

Deze vergelijkt hiervoor de opgemeten huidige toestand met andere bronnen zoals onder andere eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen eerdere opmetingsplannen, kadastrale schetsen, etc.

Kantoren met expertise

Waardebepaling

Onze landmeters-experten maken een onafhankelijk en objectief schattingsverslag van jouw vastgoed.

Daarnaast kunnen onze specialisten ook advies verlenen bij het optimaliseren van jouw vastgoedpatrimonium.

De waardebepalingen worden zowel voor residentieel als professioneel vastgoed uitgevoerd.

Ook zakelijke cliƫnten kunnen we samen met hun financieel adviseur begeleiden.

Enkele van onze landmeters-experten hebben ook het VLABEL-kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingsdienst ondertekend en mogen schattingsverslagen voor de aangifte van nalatenschap afleveren.

Kantoren met expertise

Plaatsbeschrijving

Voor aanvang van ingrijpende werken wordt best van alle gebouwen, constructies en wegenis die binnen het schadebereik van de werken vallen, een beschrijving van de huidige toestand gemaakt.

Op basis van dit document, kan nieuw geleden schade verhaald worden op de veroorzaker.

Kantoren met expertise

Aandelen mede-eigendom

Bij mede-eigendom van appartementen, gebouwen of ander vastgoed dient een gemotiveerd verslag van de bepaling van de aandelen van de gemeenschappelijke delen opgemaakt te worden.

De landmeter-expert voert de opmeting uit, maakt de verdeelplannen op, berekent de oppervlakten, berekent de aandelen en maakt hiervan een gemotiveerd verslag op.

Kantoren met expertise

Opstellen onteigeningsplannen

Een overheid die voor openbaar nut gronden wil verwerven moet hiervoor de correcte procedure volgen.
Hierbij moet duidelijk in beeld gebracht worden welke percelen onderwerp uitmaken van de onteigening.
Onze landmeters-experten staan overheden daar mee bij.

Kantoren met expertise

Muurovernames

Ga je aanbouwen aan de woning van jouw buur, dan moet die daarvoor vergoed worden. Hoeveel deze som bedraagt kan de landmeter-expert bepalen.

Kantoren met expertise

Verkavelingen

Bij een verkaveling wordt het blokperceel of moederperceel opgemeten om vervolgens volgens de stedenbouwkundige regels te verdelen in loten of kavels bouwgrond.

Onze landmeters-experten kunnen jouw dossier van A tot Z begeleiden, vanaf de opmeting tot het bekomen van een verkavelingsvergunning.

Ook voor bijstellingen of wijzigen helpen we je graag verder.

Kantoren met expertise

Gerelateerde Cases

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link