Monitoring

Uw project de klok rond in het oog houden, of op regelmatige basis een check laten uitvoeren.

Uw project de klok rond in het oog houden, of op regelmatige basis een check laten uitvoeren.

Zettingsmetingen

Om de zettingen van gebouwen, constructies of wegenis op te volgen, worden herhaaldelijk metingen van controlepunten verricht.

Wij kunnen oplossingen aanbieden waarbij periodiek (dagelijks, wekelijks, op afspraak) een landmeter ter plaatse komt.

Daarnaast beschikken we eveneens over volautomatische systemen die voortdurend en onbemand metingen uitvoeren en deze doorsturen naar onze servers. Wanneer bepaalde drempelwaarden overschreden worden, kunnen alarmen (sirene op de werf, sms of e-mail naar verantwoordelijken) gegenereerd worden. Alle belanghebbenden kunnen via een beveiligde webpagina de meetgegevens raadplegen.

Afhankelijk van het gekozen systeem, kunnen verzakkingen van minder dan een millimeter gedetecteerd worden.

Kantoren met expertise

Hellingsmetingen

In de ondergrond kunnen verschillende grondlagen bewegen. Door regelmatig nauwkeurige metingen uit te voeren kan deze beweging worden gedetecteerd en kan er tijdig worden ingegrepen.

Zowel verticale als horizontale grondmassabeweging kan gemonitord worden.
Hiervoor kan er gemeten worden door een landmeter op regelmatige tijdstippen, of een volautomatisch systeem van meetsensoren kan permanent onsite geplaatst worden.
Meetwaarden kunnen gekoppeld worden aan alarmen en zijn ten alle tijden online raadpleegbaar.

Kantoren met expertise

Trillingsmetingen

Grote werkzaamheden brengen trillingen met zich mee. Om de impact op de omgeving hiervan te weten, plaatsen we op verschillende plaatsen rondom de bouwplaats trillingsmeters. Trillingen dragen ver doorheen de ondergrond en schade is soms pas merkbaar op verdere afstand tot de bouwplaats.
Bij overschrijding van de drempelwaarden wordt er direct melding gemaakt en kan de werkmethode worden aangepast. Hierdoor wordt onherstelbare schade aan gebouwen of constructies vermeden.

Kantoren met expertise

Waterpeilmetingen

Kennis van de grondwaterstand is noodzakelijk om veilig de bouwkuip uit te graven of te verhinderen dat nabijgelegen gebouwen verzaken door een te droge ondergrond. Aan de hand van de meetwaarden kan de grondwaterbemaling aangepast worden en is er alarmering mogelijk als er een plotse stijging zou optreden door het uitvallen van de pompen.
Op die manier is zowel de eigen werf als de omgeving gevrijwaarde van grondwaterproblemen.
Meetwaarden kunnen gekoppeld worden aan alarmen en zijn ten alle tijden online raadpleegbaar.

Kantoren met expertise

Zakbakens

Grootschalige werkzaamheden hebben vaak invloed op kabels en leidingen in de ondergrond. Meestal wordt de impact en de gevaren onderschat of over het hoofd gezien. Door zakbakens te plaatsen aan deze kabels en leidingen, kan er bovengronds gemonitord worden of er beweging optreedt en of de extra buiging binnen de toleranties vallen.
Waar geen fysieke zakbakens kunnen geplaatst worden tot boven het maaiveld hebben we ook gepaste technieken om de beweging op kabels en leidingen te meten.
Meetwaarden kunnen gekoppeld worden aan alarmen en zijn ten alle tijden online raadpleegbaar.

Kantoren met expertise

Waterpassing

Digitale waterpassing wordt toegepast bij zeer nauwkeurige hoogtemetingen. Hierbij kunnen metingen verricht worden met een meetnauwkeurigheid minder dan 1 millimeter.
Deze techniek kan ingezet worden van kleinere zettingsmetingen tot grote infrastructuurwerken om verzakkingen te meten, waar klassieke deformatiemetingen ontoereikend zijn.
Grote weg- of spoortrajecten die onderhevig zijn aan verzakkingen door de specifiek samenstelling van de ondergrond, of kleinere werkzaamheden waarbij tijdelijk de grondwaterstand wordt verlaagd zijn voor ons even uitdagend.

Kantoren met expertise

Scheurmetingen

Een historisch gebouw of een recenter pand waarbij er scheurvorming is, hou je beter goed in het oog.
Wij kunnen hiervoor klassieke scheurmeters plaatsen, waarbij er op regelmatige tijdstippen een controle en rapportage wordt uitgevoerd.
Een betrouwbaardere oplossing is het plaatsen van een volautomatisch systeem dat direct de meetwaarden rapporteert naar ons online platform en bij overschrijding van de drempelwaarde alarmen uit kan sturen.

Kantoren met expertise

Online platform

We beschikken over een eigengebouwd online platform waar alle meetgegevens per project gebundeld worden, ongeachte welk type metingen.
Dit overzichtelijk geheel zorgt er voor dat je de meetwaarden direct en correct kan interpreteren. Alarmering per mail of sms vertellen waar er interventie nodig is.

Kantoren met expertise

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link