Ieder type meetopdracht voor professionelen kunnen we aan.

Uitzetwerk

De gegevens van een plan of ontwerp op het terrein markeren, wordt uitzetten of uitzetwerk genoemd.

Afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid en omgeving wordt een geschikte technologie gekozen.

De uitgezette punten worden naargelang het doel en de ondergrond gemarkeerd met spuitverf, piketten, meetnagels, betonijzers, nagels, krasjes of andere merktekens.

Kantoren met expertise

Opmeting bestaande toestand voor inplanting

Alle opmetingen waar geen grensonderzoek voor nodig is, worden ‘opmetingen bestaande toestand’ genoemd.

Afhankelijk van de grootte van het project, de tijdsdruk en de gewenste nauwkeurigheid, wordt een combinatie gepaste meet- en verwerkingsmethodes gekozen.

Kantoren met expertise

Terreinmodellen en grondhoeveelheden

Een duidelijk beeld nodig van de glooiing van je terrein?
Vermoedens dat de afwatering van de akker niet gelijkmatig verloopt?
Nood aan een duidelijk beeld hoeveel kubieke meter grond een uitgraving of ophoging bevat?
Een te steile toegangsweg of moeilijke passage over een bolle weg?
Bouwplannen op een heuvel?
Wij zorgen voor een correct 3D beeld, een duidelijk plan met hoogtematen en -lijnen en een zorgvuldige rapportage .

Kantoren met expertise

Dronevluchten

Om uitgestrekte gebieden zoals stranden, polders of archeologische sites in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van onbemande vliegtuigen of drones (RPAS). Deze worden uitgerust met RTK GPS en nauwkeurige camera’s of andere meetsensoren ( infrarood, multispectral, enz. ) .

Onze gecertificeerde dronepiloten maken luchtfoto’s met hun Aibotix mapping drone. Een speciaal ontworpen RPAS voor karteringen en inspecties. De opgenomen foto’s worden via fotogrammetrie software samengevoegd tot een fotomozaïek waaruit een orthofoto, 3D-model of puntenwolk gegenereerd worden.

De multicopter kan ook ingeschakeld worden voor inspecties van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals daken, zonnepanelen, kerktoren, luchtleidingen, etc.

Naast mapping en inspecties, kan ook support geleverd worden voor de agricultuur.

Kantoren met expertise

Architectuurplannen

Een woning die wordt gerenoveerd of een historisch monumentaal klooster, brengen we zorgvuldig in plan.
Van grondplannen over snedes tot gevelaanzichten zijn voor onze landmeter en tekenaars een plezier om uit te werken.

De plannen worden digitaal aangeleverd in een gangbaar CAD-formaat.

Voor grote opdrachten of voor gebouwen met veel detail, maken we gebruik van indoor mobile mapping en/of laserscanning.

Kantoren met expertise

BIM model

De digitale tweeling (digital twin) of een BIM-model van een gebouw vormt de virtuele voorstelling van het pand.

BIM-modellen worden gebruikt om een (ver)bouwproces eerst al eens digitaal uit te voeren, zodat fouten niet op de werf ontdekt worden. Hierdoor worden de faalkosten aanzienlijk gereduceerd.

Wanneer een aanpassing in 3D uitgevoerd wordt, zal dit ook onmiddellijk in de gelinkte 2D-plannen veranderd worden. Dit sluit inconsistentie van de tekeningen uit.

De modellen kunnen uitgewerkt worden volgens verschillende graden van detail: LOD100, LOD200, LOD250, LOD300 of LOD350 (Level of Detail) .

Voor de opmaak van de geometrie, wordt vertrokken van puntenwolken die afkomstig zijn van 3D-scans of fotogrammetrie met drone, van totaalstation- en GPS-metingen of vanaf bestaande 2D-plannen.

De modellen worden opgebouwd in Archicad of Revit en kunnen ook als IFC (standaard uitwisselingsformaat voor BIM-modellen) geëxporteerd worden.

Kantoren met expertise

Machinesturing

Steeds meer aannemers rusten hun machinepark uit met allerlei sensoren om nog sneller en efficiënter te kunnen werken.

MEET HET kan deze aannemers ondersteunen door:

– Opmaak van 3D-modellen voor de machines

– Assistentie en opstart op de werf

– Opmeting bestaande toestand

– Opmaak as-built plannen

Kantoren met expertise

Asbuilt

Voor oplevering van oa. wegeniswerken vraagt de opdrachtgevende overheid een opmeting van de uitgevoerde werken.  Ook bestaande toestand zoals deze gebouwd is (asbuilt).
Wij zijn vertrouwd met de tekenstandaarden van oa. AIV, AWV, …., zowel in 2D als 3D (BIM)

Kantoren met expertise

Dakmeting voor zonnepanelen

Om het beste rendement te halen uit jouw zonnepanelen, is het belangrijk te weten wat de vrije ruimte op het dak is en welke installaties en objecten negatieve invloed hebben op de opbrengst.
Onze landmeters zijn uitgerust met de nieuwste meetinstrumenten om zo veilig mogelijk te werken en alle details in kaart te brengen.
Als eindresultaat ontvang je een 3Dmodel die direct in te laden is in jouw planningsoftware.

Kantoren met expertise

Puntenwolk – Laserscanning

Met laserscanners wordt alles wat zichtbaar is volledig in 3D ingemeten op basis van puntenwolk van miljoenen meetpunten.

De puntenwolken van de afzonderlijke posities worden vervolgens aan elkaar gekoppeld of geregistreerd tot een gezamenlijke pointcloud.

Deze puntenwolk kan gebruikt worden als basisdata voor het opmaken van 3D-modellen of 2D plannen.

De puntenwolk van statische laserscanners kan in fotorealistisch kleuren, volgens intensiteit of volgens hoogte ingekleurd worden.

Wil je zelf graag met puntenwolken leren werken? Dan kunnen we je hiermee in je eigen software op weg helpen

Kantoren met expertise

3D contextmodel

3D model van de omgeving van de bouwplaats, straat, wijk, stad. Nuttig voor lichtstudies, om omgevingsimpact te visualiseren of om verkoop van een project te stimuleren.

Kantoren met expertise

Kabels en leidingen

Alle landmeetkundewerk van ontwerp, uitvoering tot asbuilt van leidingtracés, bij proefsonderingen of bovengronds.

Kantoren met expertise

Archeologische opmetingen

Uitzetten en inmeten van boorpunten, plaatsen van referentiepunten om zelf als archeoloog verder te werken, inmeten van sleuvenonderzoek, of vlakdekkend.
Oplevering als plannen of digitaal in uw tekenpakket (cad of gis)
Landelijk, stedelijk of bosrijk gebied. We helpen waar kan.

Kantoren met expertise

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Meet Het Logo Icon White

Voor algemene vragen,
samenwerkingen of gekke
projecten helpen we je graag via
ons hoofdkantoor verder.

CONTACTEER ONS Arrow Link